3 sposoby na zarządzenie mieniem wspólnym na osiedlu domów jednorodzinnych

Rozwiązaniem dla współwłaścicieli jest
  1. zawarcie przez nich wszystkich umowy określającej zasady zarządzania mieniem wspólnym właścicieli domów jednorodzinnych.
    Umowa taka może w zasadzie dowolnie kształtować sposób zarządu, można na przykład powołać spośród właścicieli domów zarząd osiedla, który zarządzać będzie mieniem wspólnym w imieniu wszystkich właścicieli, określając przy tym czynności, dla których wymagane będzie uzyskanie zgody większości albo wszystkich współwłaścicieli.
  2. powierzenie zarządu podmiotowi zewnętrznemu specjalizującemu się w świadczeniu tego typu usług.
    Istotne, że sposób zarządu mieniem wspólnym może zostać ujawniony w księdze wieczystej, wskutek czego w razie sprzedaży jednego z domów i udziału w części wspólnej nowy właściciel związany będzie zasadami zarządu określonymi w umowie współwłaścicieli.
  3. deweloper nie przeniesie na nabywców domów udziałów w drogach i innych elementach infrastruktury, lecz umożliwi korzystanie z infrastruktury na podstawie umowy lub przez ustanowienie służebności.
    Wówczas właścicielem części osiedla przeznaczonej do wspólnego użytku pozostanie deweloper i on będzie decydować o sposobie zarządu tą częścią osiedla. W takiej sytuacji relacje między deweloperem a właścicielami domów – w szczególności odnośnie do sposobu korzystania z tego terenu oraz ponoszenia ewentualnych opłat z tego tytułu – określać powinny umowy między deweloperem a właścicielami domów.

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/85810-Wspolnota-na-osiedlu-domow.html
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.