Standardowy proces zakupu domów w grupie

Jeśli w jakimś kroku widzisz OPŁATA to znaczy, że na tym etapie powstają koszty i należy spodziewać sie opłat. Zależnie czy ziemia jest już podzielona na działki czy nie, kroki z podziałem geodezyjnym (zaznaczone kolorem      ) są opcjonalne.
Wszystkie opłaty ponoszą przyszli mieszkańcy!

Rozpoczęcie grupy z:

1A
Konkretną działką

Pobieżne sprawdzenie działki, czy można się pobudować i jaka architektura będzie odpowiednia

Działka powinna mieć przynajmniej numer, aby można było sprawdzić MPZP (lub zapytać w Biurze Architektoniczym jeśli nie ma planu).

1B
 
Przybliżoną Lokalizacją

oraz z konkretnym projektem lub pobieżnym opisem architektury

2A
Poszukiwanie przyszłych mieszkańców osiedla
2B
 
Poszukiwanie przyszłych mieszkańców osiedla
3A
 
Ustalenie Architektury

Ustalenie projektu domów, ich ułożenia, małej urbanistyki

3B
 
Szukanie działki

Z pomocą biur nieruchomości albo samemu - np szukając w naszym systemie; po znalezieniu działki - doprecyzowanie architektury i urbanistyki

4
Wyłonienie w grupie osób zdecydowanych

Dalszy proces dotyczy tylko tych osób

Dobrze, aby grupa osób zdecydowanych miała jakiś margines (+- 2 osoby). A jeszcze lepiej - dodatkowo listę osób rezerwowych. Tak aby w razie rezygnacji jakiejś osoby, grupa się nie rozpadła. Jeśli natomiast zrezygnuje więcej osób, niż obejmuje margines, grupa musi sama zdecydować co robić dalej.

 
5
OPŁATA
Wypis o Warunkach Zabudowy

jeśli działka jest objęta MPZP

Jeśli ziemia nie jest objęta MPZP, to wszystko staje się trudniejsze. Sama decyzja o WZ może trwać 2 miesiące. Dlatego warto zacząć od Umowy Przedwstępnej.

6
OPŁATA
Wstępny podział geodezyjny

z pomocą agencji nieruchomości i/lub dewelopera. Rozdzielenie działek między przyszłych mieszkańców, według wybranej metody

Jeszcze bez zgłoszenia do Urzędu (tutaj Wydziału Geodezji). Zgłaszamy dopiero po punkcie 7.

7
Przygotowanie kosztorysu

budowy domów przez dewelopera

8
OPŁATA
Umowa przedwstępna kupna działki

oraz umowa użyczenia gruntów dla celów budowlanych

W każdym kolejnym kroku opłaty rosną i nikt nie byłby zadowolony, gdyby ziemię w międzyczasie sprzedano. Umowa przedwstępna jest więc tylko zabezpieczeniem. Mogą też być inne formy zabezpieczające (np. Agencja ma umowę na wyłączność na działkę).

Umowa użyczenia jest potrzebna, aby otrzymać pozwolenia budowlane nie mając jeszcze własności.

9
OPŁATA
Badania geologiczne ziemi
10
OPŁATA
Podział geodezyjny
11
OPŁATA
Zlecenie projektu osiedla

potrzebne jest to do otrzymania pozwolenia na budowę

12
OPŁATA
Wystąpienie o pozwolenie na budowę
13
OPŁATA
Przygotowanie umowy na ustalenia grupy przy pomocy prawnika

Jeśli grupa ma nietypowe ustalenia a my nie mamt gotowych szablonów, to jest to krok płatny.

Co w takiej umowie powinno być? Na pewno jak zarządzana będzie część wspólna (np. wewnętrzne drogi, infrastruktura) etc. - jest kilka sposobów. Czytaj więcej

14
Kredytu w Banku

samemu lub w grupie. Macie umowę, pozwolenie na budowę, wybrany projekt domu - Bank ma wszystko co potrzebne, aby mógł przyznać kredyt hipoteczny.

W grupie jest szansa otrzymać lepsze warunki, nawet kiedy kredyt brany jest przez każdego osobno ale w jednym banku ( bank bada jedną ziemię, jeden projekt i pozostaje tylko zbadać osobno zdolność kredytową każdego z uczestników)

15
Zakup ziemi + Zlecenie budowy domów

wybranemu wcześniej Wykonawcy

kupujemy ziemię i jednocześnie podpisujemy umowę z Wykonawcą.

FAQ

1. Co się stanie gdy uczestnik grupy zrezygnuje w pewnym momencie, po wniesieniu już kilku opłat?

Jeśli nie uda się znaleźć zastępstwa, ta osoba traci wszystkie opłaty i zadatki.

2. Co gdy osoba, która podpisała umowę przedwstępną na zakup ziemi, chce zrezygnować?

W przypadku gdy ziemia nie jest podzielona na działki, umowa przedwstępna nie powinna zawierać danych osobowych każdego z przyszłych nabywców. One powinny się pojawić dopiero w umowie przyrzeczonej. W ten sposób odejście jednej osoby nie zablokuje całej inwestycji.

Jeśli ziemia jest podzielona na działki, to nie ma problemu w ogóle - każdy nabywca może mieć osobną umowę na konkretną działkę.

3. Co jeśli osoba kupiła działkę a nie chce budować domu?

To niemożliwe. W momencie zakupu działki, każdy musi podpisać dwie umowy. Jedną na działkę oraz drugą - na zakup domu od wybranego producenta, z klauzulą kar w przypadku odstąpienia.

W ten sposób nie będzie sytuacji, że część nabywców pokryje koszty wspólnych inwestycji (np. doprowadzenie drogi) za jakąś osobę.

4. W jaki sposób uczestnicy grupy rozdzielą działki?

Dołączenie do grupy nie oznacza, że ktoś musi pobudować się. Najistotniejszy jest krok Umowa przedwstępna kupna działki. Od tego momentu można przyjmować, że ktoś jest zdecydowany. I tak jak u zwykłego dewelopera, wybór działki odbywa się więc wg kolejności podpisania umowy przedwstępnej.

5. Komu płacimy za domy - producentowi czy 8DOMÓW?

Producentowi. Z nim jest podpisywana umowa, na nim ciąży odpowiedzialność dostarczenia domów, oraz zapewnienia gwarancji w przyszłości.

6. Trudny charakter w grupie - co z nim zrobić?

8DOMÓW jako organizator grupy dołoży wszelkich starań, aby nie było w grupie jedej osoby blokującej inwestycję. Taką osobę postaramy się usunąć z grupy najlepiej jeszcze przed podpisaniem umowy przedwstępnej.
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.